თანხების მოზიდვა
სახეცვალების თარიღი 2023-01-31 / ხედის რაოდენობა 233

თანხების მოზიდვა

ჩვენ ვიყენებთ ტერმინს „დაფინანსების მოზიდვა“ ნებისმიერი ქმედებისთვის, რომელიც მოზიდულია კომპანიის კაპიტალის გაზრდის მიზნით სააქციო კაპიტალში წილის აღების გარეშე. თანხების მოზიდვა შეიძლება იყოს კომპანიისთვის სესხის სახით, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს შემოწირულობა.

კაპიტალის მოზიდვის მიზანია საქონლის ან მომსახურების ბაზარზე მოქმედების მოკლე ან საშუალოვადიანი დაფინანსების უზრუნველყოფა. გაყიდვიდან მიღებული თანხა მოხმარდება ნასესხები თანხ(ებ)ის დაფარვას.

სახსრების გასაჩივრების შედგენა რაციონალურად უნდა მომზადდეს, რადგან ნასესხები თანხები დასაბრუნებელია. აქედან გამომდინარე, შემოსავალი უნდა იყოს გამომუშავებული, რათა დააკმაყოფილოს დაფარვა. მეწარმემ უნდა გამოთვალოს ოპერაციის დასაფინანსებლად საჭირო დამატებითი თანხები და შეძლებისდაგვარად ზუსტად შეაფასოს შემოსავალი, რომელსაც ის კომერციული მოქმედებებით მიიღებს.

ნებისმიერს შეუძლია იყოს კომპანიისთვის სახსრების მიმწოდებელი. ჩვენი იდეაა დავამყაროთ კონტაქტი ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებთან, რომლებსაც აქვთ სახსრები და დაინტერესებულნი არიან თავიანთი თანხების დაბანდებით, პროცენტებით სესხის მიცემაში დაფინანსების მსურველ კომპანიებთან. 

რა თქმა უნდა, მეწარმეს შეუძლია მიმართოს ფინანსურ ორგანიზაციებს, როგორიცაა ბანკები. მაგრამ ეს ორგანიზაციები აწესებენ მაღალ განაკვეთებს, რაც ცუდად მოქმედებს კომერციული ოპერაციების მომგებიანობაზე და არ სურთ კომპანიების დაფინანსება.

აქედან გამომდინარე, მიზანია კომპანიებს სხვაგვარად დაფინანსების საშუალება მისცეს.

 

 

 

დაგვიკავშირდით
socialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIcon

საიტი იყენებს ფუნთუშებს, გვერდების უკეთ მონახულებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ქუქი გამოყენების შესახებ.