იურიდიული დახმარება უცხოელი პარტნიორის ინტეგრაციისთვის
სახეცვალების თარიღი 2023-01-31 / ხედის რაოდენობა 261

იურიდიული დახმარება უცხოელი პარტნიორის ინტეგრაციისთვის

უცხოელი პარტნიორის ინტეგრირება საკუთარ კომპანიაში შეიძლება რთული იყოს, რადგანაც  გადაწყვეტილებების მიღებას მიჩვეული ხარ დამოუკიდებლად უცხოელი პარტნიორის გარეშე. ეს შეშფოთება შეიძლება დაკავშირებული იყოს კულტურული ინტეგრაციის ან ენის ბარიერის პრობლემასთან.  მიუხედავად უცხო ენის კარგად ცოდნისა, ყოველთვის უფრო მარტივია აზრის მშობლიურ ენაზე გამოხატვა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბიზნეს  პიკს აღწევს.

როგორც პრევენციული ღონისძიება, მიზანშეწონილია მოემზადოთ უცხოელი ინვესტორების ჩამოსვლისთვის იურიდიული აღრიცხვისა და პრაქტიკული თვალსაზრისით.

ბიზნეს სტრატეგიის არჩევანი ფუნდამენტურია იურიდიული თვალსაზრისით. მაგალითად, თუ თქვენი აქტივობა მოდის თქვენი კაპიტალიდან და თქვენ ყიდით მის წარმოებას. მაშინ არ არის მიზანშეწონილი ინვესტორის შემოყვანა კომპანიაში, რომელიც ფლობს სახსრებს, რადგან ახალი აქციონერი ასევე გახდება თქვენი კაპიტალის მფლობელი. გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეს შეიძლება იყოს საზიანო თქვენი კომპანიისთვის. პოტენციური პრობლემის თავიდან ასაცილებლად, თქვენ უნდა შექმნათ სავაჭრო კომპანია თქვენი კაპიტალიდან პროდუქციის გასაყიდად. უცხოელ ინვესტორს შეუძლია სავაჭრო კომპანიაში შესვლა ისე, რომ საფრთხე შეუქმნას თქვენს უფლებებს თქვენს აქტივებზე. ფუნქციონირებისთვის, სავაჭრო კომპანიას ექნება ექსკლუზიური უფლება გაავრცელოს თქვენი კაპიტალის პროდუქტები. დე ფაქტო, სიტუაცია კომპანიებს შორის აყალიბებს მკაფიო სამუშაო გეგმას, ერთი აწარმოოს, მეორე პროდუქციის ბაზარზე.

ეს ნიმუში შეიძლება არ იყოს ყველასთვის შესაფერისი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გჭირდებათ რეინვესტირება თქვენს საწარმოო ობიექტებში ან გაქვთ სხვა საჭიროებები. ამ შემთხვევაში, უმჯობესია აირჩიოთ სხვა სტრატეგია, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია შევიმუშაოთ თქვენთან ერთად.

პარტნიორის ინტეგრირებისას დგება საკითხი კომპანიის სტატუსის შესახებ. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ხშირი სტატუსია კომპანიისთვის, განსაკუთრებით საქართველოში. ამ სტატუსს აქვს უპირატესობა, რომ არის მოქნილი და ადვილად სამართავი ადმინისტრაციული და მართვის თვალსაზრისით.

თუმცა, როდესაც მოდის ახალი აქციონერი, აუცილებელია თქვენი კომპანიის შეფასება, ამ  ღირებულების კაპიტალად გარდაქმნა და ამ კაპიტალის რეგისტრაცია. ეს ცვლილება მოითხოვს კომპანიის წესდების ცვლილებას. მეწარმეს ასევე შეუძლია გადააკეთოს თავისი შპს სააქციო საზოგადოებად, სტრუქტურად, რომელიც უფრო შესაფერისია აქციონერთა ინტერესებისათვის. სს მოითხოვს მინიმუმ ოფიციალურ ანგარიშებს კომპანიის საქმიანობისა და ანგარიშების შესახებ, რომელსაც მეწარმე გაუზიარებს ყველა პარტნიორს.

უცხოელი პარტნიორის შემოყვანა მოითხოვს გამჭვირვალე პროცესებს და სამართლიანობას, რაც არ არის საჭირო, როცა ერთადერთი მფლობელი ყავს შპს-ეს ან სს-ს.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

  • დახმარება ბიზნესის სტრატეგიის, მიზნებისა და გამოსაყენებელი საშუალებების განსაზღვრაში,
  • დახმარება კომპანიის სტრუქტურის არჩევაში,
  • დახმარება ხარჯების შეფასებისას,
  • დახმარება სამოქმედო გეგმის შედგენაში, პარტნიორების პოვნაში, ახალი აქციონერების ინტეგრაციაში და აღრიცხვა ანგარიშგების მომზადებაში.

დაგვიკავშირდით ჩვენი სერვისების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის.

დაგვიკავშირდით
socialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIcon

საიტი იყენებს ფუნთუშებს, გვერდების უკეთ მონახულებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ქუქი გამოყენების შესახებ.