კაპიტალის გაზრდა
სახეცვალების თარიღი 2023-01-31 / ხედის რაოდენობა 226

კაპიტალის გაზრდა

ჩვენ ვიყენებთ ტერმინს „Call for Capital“ ფინანსურ ტერმინოლოგიასთან ყოველგვარი კავშირის გარეშე, რომელიც მოითხოვს კაპიტალს, რომელიც მიზნად ისახავს პროექტების მოკლევადიანი დაფინანსების უზრუნველყოფას კერძო კაპიტალის ფონდებში, რათა დაფაროს დრო დაფინანსების ხელშეკრულებასა და თანხების მიღებას შორის. უფრო მარტივად, ტერმინი „კაპიტალის მოზიდვა“ გულისხმობს, ჩვენი აზრით, ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც განხორციელდა კომპანიისთვის კაპიტალის გაზრდის მიზნით სახსრების შენატანებით ან ნატურალური შენატანებით.

კაპიტალის მოწოდების მიზანია ინვესტორების მოწვევა კომპანიის აქციების შესაძენად, რათა კომპანიას მიაწოდოს დამატებითი ფინანსური რესურსები, რჩევები და დახმარება მეწარმე(ებ)ის მიერ დასახული მიზნების შესასრულებლად. ამისთვის აუცილებელია მკაფიო მიზნების დასახვა კომპანიის მიერ გაყიდული პროდუქციის ან მომსახურების მარკეტინგთან დაკავშირებით და შეძლოს კომპანიის კაპიტალის ან დაფინანსების საჭიროებების შეფასება. კომპანიას თავიდანვე უნდა ჰქონდეს პარტნიორების მართვის სტრატეგია. სჭირდება თუ არა კომპანიას აქციონერები გრძელვადიან პერსპექტივაში, იგეგმება თუ არა ახალი პარტნიორების შეძენა მოკლე პერიოდში?

კომპანიისთვის კაპიტალის მოზიდვა გადამწყვეტი აქტია ბაზრის წილის მოსაპოვებლად.

კომპანიის კაპიტალში მონაწილეობა შესაძლებელია რამდენიმე გზით:

  • ფულადი შენატანი,
  • წვლილი ინდუსტრიაში,
  • უძრავი ქონების შენატანი.

ფულადი შენატანი განხორციელდება კომპანიაში ახლად გამოშვებული აქციების შეძენით. ამის შემდეგ ახალი აქციონერი კომპანიის წილებს დაიკავებს.

ნატურალური წვლილი შეიძლება განხორციელდეს რამდენიმე გზით. მაგალითად, ეს შეიძლება გაკეთდეს კომპანიისთვის პატენტის გადაცემით აქციების სანაცვლოდ. ამის შემდეგ კომპანია ხდება პატენტის მფლობელი და შეუძლია მისი ექსპლუატაცია ბაზარზე. ამის შემდეგ პატენტის მფლობელი ხდება კომპანიის აქციონერი მისი პატენტის გადაცემით.

უძრავი ქონების შენატანი ხდება კომპანიისთვის წილების სანაცვლოდ უძრავი ქონების გადაცემით. მაგალითად, შეიძლება გვქონდეს ეს სიტუაცია, როდესაც მაღაზიის ფართის მფლობელი აერთიანებს ძალებს მაღაზიის მესაკუთრეს, რათა გააუმჯობესოს მაღაზიის ექსპლუატაცია. შემდეგ ორი აქციონერი ერთმანეთს უხდის მოგებას ბიზნესის ფუნქციონირებიდან.

ვენჩურული კაპიტალი არის ინვესტორების მიერ აქციების შეძენა არარეგისტრირებული კომპანიების კაპიტალში. ინვესტორების მიზანია კაპიტალის მოგება აქციების გადაყიდვისას. ამ მიზნის გათვალისწინებით, ეს ინვესტორები ეძებენ ინოვაციურ კომპანიებს ძლიერი ზრდის პოტენციალით.

ინვესტორებისთვის კაპიტალის გახსნა ხშირად საჭიროა კომპანიის ზრდის უზრუნველსაყოფად, მაგრამ კაპიტალის რამდენი პროცენტი შეიძლება გაიხსნას აუტსაიდერებისთვის?

მეწარმის მიზანია შეინარჩუნოს კონტროლი კომპანიაზე, თუნდაც სარისკო კაპიტალით. ამისთვის პირველ რიგში საჭიროა კომპანიის საჭიროებებისა და მისი ტიპის ბაზრის ანალიზი. შემდეგი, თქვენ უნდა გადახედოთ მიმდინარე საკუთრების სტრუქტურას და კომპანიის ბრუნვის ზრდის პოტენციალს. დაბოლოს, უნდა შევხედოთ ვენჩურული კაპიტალისტების მფლობელთა ტიპს, ბევრ მცირე მესაკუთრეს ან ცალკეულ საწარმოს კაპიტალისტს.

ჩვენ უნდა განვასხვავოთ ინვესტორი და პარტნიორი. ინვესტორს შემოაქვს წვლილი კომპანიაში, მაგრამ აქტიურად არ მონაწილეობს კომპანიის ცხოვრებაში. ის არის აქციონერი და ელის თავის ინვესტირებული თანხის დაბრუნებას და შეეცდება კაპიტალის მოგება მიიღოს აქციების გადაყიდვისას. პარტნიორი ფლობს აქციებს და აქტიურად მონაწილეობს კომპანიის ცხოვრებაში, კერძოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

დაგვიკავშირდით
socialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIcon

საიტი იყენებს ფუნთუშებს, გვერდების უკეთ მონახულებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ქუქი გამოყენების შესახებ.