მიიღეთ დაფინანსება ბიზნეს ინკუბატორებისა და ამაჩქარებლებისაგან

მიიღეთ დაფინანსება ბიზნეს ინკუბატორებისა და ამაჩქარებლებისაგან

სახეცვალების თარიღი 2023-01-31 / ხედის რაოდენობა 270

სტარტაპ ბიზნესებს მხარს უჭერენ და რჩევებით ეხმარებიან ბიზნეს ინკუბატორები და ამაჩქარებლები. განსხვავება ინკუბატორებსა  და ამაჩქარებლებს შორის განსხვავება ის არის, რომ ეს უკანასკნელი ბიზნესის დაწყების დროს ამცირებს, როგორც ერთგვარი სწრაფი ტრენინგი. ინკუბატორები კი, რომელიც თან ახლავს კომპანიას ჩამოყალიბების ფაზაში, მისი ბუნებრივი ტემპით განვითარების საშუალებას იძლევა. 

ინკუბატორები
ინკუბატორები სტარტაპ და დამწყებ ბიზნესებს, საოფისე ფართებს და სატელეკომუნიკაციო სისტემებით და ინტერნეტ კავშირებით აღჭურვილ სამუშაო სივრცეებს სთავაზობენ. მეწარმეებს ასევე პროფესიონალებისაგან რჩევების მიღება შეუძლიათ ბუღალტერიის, მარკეტინგისა და ფინანსური კონსულტაციების განხრით. ინკუბაციურ ცენტრთან ასოცირებული მრჩევლები მოქმედებენ როგორც მენტორები. ზოგადად, მეწარმეები ინკუბაციურ ცენტრში სტაბილური ფინანსური ბაზისა და ბაზარზე რეალური დასაყრდენის ქონამდე რჩებიან. 

ბევრ ბიზნეს ინკუბატორს არაკომერციული ორგანიზაციები მართავენ, როგორიცაა სამთავრობო ჯგუფები და ეკონომიკური განვითარების სააგენტოები. ზოგიერთი უნივერსიტეტი სპეციალიზებულ ინკუბაციურ ცენტრებს გვთავაზობს, სადაც მეწარმეებს თავიანთი კვლევითი საქმიანობის გამოყენება ანდა არსებული კვლევების კომერციულ საწარმოდ გადაქცევა შეუძლიათ კამპუსში. ზოგიერთი სამრეწველო ობიექტებზე დაფუძნებული ინკუბაციური ცენტრი კი სხვადასხვა რეგიონში გვთავაზობს ობიექტებს. 

ინკუბაციურ ცენტრების საშუალო ქირა ბაზარზე არსებული კომერციული ქირისაგან 25-50%-ით დაბალია. ისინი ქსელის შესაძლებლობებით, მენტორობითა და პროფესიული რჩევებით, ასევე სხვა მეწარმეებთან კონტაქტებით სარგებლობენ, რაც ზრდის მასტიმულირებელ გარემოს. ინკუბაციური ცენტრების მიზანი წარმატებული ბიზნესის განვითარებაა, რომელიც ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნის რეგიონში და ხელს შეუწყობს ადგილობრივ ეკონომიკურ ზრდას.

ამაჩქარებლები
ბიზნეს აქსელერატორებს ინკუბატორებთან საერთო მახასიათებლები აქვთ, რომლებიც სტარტაპებს პროფესიონალურ რჩევებს სთავაზობენ. თუმცა, ამაჩქარებლებში ინკუბაციური პერიოდი ხანმოკლე და ინტენსიურია. ამაჩქარებლები მიზნად ისახავენ ბიზნეს იდეების პროტოტიპებად ან ბაზრისთვის მზა პროდუქტად წარმოდგენას რამდენიმე თვეში. ამაჩქარებლები უზრუნველყოფენ საწყის დაფინანსებას და გამოცდილების გაზიარებას მცირე ჯგუფებთან, რომლებსაც პროდუქტის იდეის ბაზარზე შეტანა შეუძლიათ. სანაცვლოდ, ამაჩქარებლები ახალ კომპანიაში მცირე წილს იღებენ.

ბიზნეს აქსელერატორებში აქცენტი სწრაფ ზრდაზე და პროდუქტის წარმატებულ ბაზარზე შესვლაზე კეთდება. ინკუბაციური პერიოდის ბოლოს მეწარმეებს შესაძლებლობა აქვთ ვენჩურული კაპიტალისტების დამატებით დაფინანსებას მიმართონ. ამრიგად, სტარტაპებისთვის, რომლებსაც ბაზარზე განვითარებისთვის საჭირო დროის შემცირება სურთ, ბიზნეს ამაჩქარებელი უფრო შესაფერისი ვარიანტია, ვიდრე ეტაპობრივი განვითარებაა.

პიერ ცაგურია და თემგო ხუციშვილი
დაგვიკავშირდით
socialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIcon

საიტი იყენებს ფუნთუშებს, გვერდების უკეთ მონახულებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ქუქი გამოყენების შესახებ.