მოგესალმებით საქართველოში.

ეკონომიკა ორგანიზაციების ქსელია, რომელიც საქონლის და მომსახურეობის გასაყიდად ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებს იყენებს. მზარდი ეკონომიკა, ისევე როგორც ყველა ბიზნესი სახსრებს საჭიროებს. საქართველოში არსებული მრავალი ბიზნესიდან, რომლებიც მომხმარებლებს მომსახურებას ან საქონელს სთავაზობდნენ ყველა 6 თვის თავზე დაიხურა ორი ძირითადი მიზეზის გამო. 
 წარმატებული ბიზნესის დაწყებისათვის მხოლოდ კარგი პროდუქტისა და მომსახურების შეთავაზება არ კმარა. ასევე აუცილებელია გქონდეთ კაპიტალის დასაფინანსებელი სწორი გეგმა. ბიზნესის დაფინანსებაზე საუბრისას, საქართველოსა და სხვა ქვეყანაშიც პირველრიგში ბანკისგან დაფინანსებას წარმოვიდგენთ. მიუხედავად იმისა რომ საპროცენტო ზღვარი დაახლოებით 10%-ია, მრავალი კომპანიისთვის ის 18%-ს აღწევს, რაც ბიზნესისათვის დამღუპველია.
პირველი დიდი პრობლემა კომპანიების კაპიტალის შემცირებაა, რის გამოც მათი ლიკვიდობა კლებულობს და ბანკებისგან დაფინანსების ალბათობა კლებულობს.
ბიზნების დაწყებისთვის პირველრიგში ადგილის პოვნაა საჭირო, სადაც კომპანიას დავაფუძნებთ. ბიზნესის დაწყებისათვის აუცილებელი, იჯარით აღებული ადგილი საქართველოში ძალიან ძვირია.  მაგალითისთვის მაღაზია იმდენს ვერასოდეს ვაჭრობს, რომ იჯარით აღებულ ქონებას ეყოს, რაც წარმოუდგენელია! ამიტომაც საქართველოში თითქმის ყველა მეწარმე რისკის ქვეშაა.
მეორე დიდი პრობლემა კომპანიისათის საჭირო ქონების ფასია, რომელიც კომპანიამ თავად უნდა შექმნას და დროდადრო გაზარდოს.
თუ საქართველოში ბიზნესის ამ ორ დიდ შავ ლაქას გავაერთიანდებით, ცხადია, ქართულ კომპანიებში კაპიტალის არსებობის საჭიროებას დავინახავთ. ამიტომ უნდა მოვიძიოთ დამფინანსებელი, რომელიც გაზრდის კაპიტალის დაფინანსებას უძრავი ქონების ინვესტირებით, რაც კომპანიის აქტივების ნაწილი იქნება და ხელს შეუწყობს მისი ბალანსის ზრდას. ამიტომ არის აუცილებელი კაპიტალის აწევა .
თანხების მოძიების რამდენიმე გზა არსებობს, მაგრამ ამ ზღვრის კონტროლისთვის ერთადერთი სწორი გზა კაპიტალის მოზიდვა და ბიზნესის ზრდის დაფინანსებაა საგარეო კაპიტალზე კომპანიის გახსნის გზით.
მეწარმისთვის უპირატესია, სწრაფად მოიზიდოს საჭირო თანხები, რათა უზრუნველყოს კომპანიის არსებობა . მეწარმეს შესაძლებლობა შეექმნება, საკუთარ ბიზნესში შემოიყვანოს სხვა მცირე პარტნიორები, რომლებსაც ნაკლები გავლენა ექნებათ ბიზნესის მართვაზე და მათ კი ბევრ სარგებელს მოუტანს, ხოლო მართვა მთავარი აქციონერის ხელთ იქნება.
ინვესტორებისთვის ეს უპირატესობა მისაღებია. კარგად მართვად კომპანიას ადვილად შეუძლია ჰქონდეს წმინდა მარჟა 8 და 10% შორის. დიდი ფინანსური სახსრების მოძიებისას საუკეთესო ვარიანტის, 3% -ს მიღწევაც შესაძლებელია. ინვესტიციების დივერსიფიკაცია, როდესაც არსებობს უძრავი ქონება და ფასიანი ქაღალდების ნაწილი, რომელიც გაზიარებულია სხვადასხვა კომპანიის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, არის რისკების მართვისა და ინვესტიციის სწორი შესაძლებლობების განვითარების გზა.
BGG-ის  მიზანია უცხოელ ინვესტორებსა და ქართველ მეწარმეებს შორის  შექმნას საუკეთესო  შეხების წერტილი.

დაგვიკავშირდით
socialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIcon

ინფორმაციის მოთხოვნა

* მოთხოვნილი ინფორმაცია გაგზავნის ფუნქციის გასააქტიურებლად

თქვენი მონაცემების კონფიდენციალურობა

როგორც ჩვენი პროფესიული საქმიანობის ნაწილი, თქვენი მონაცემები შენახულია ჩვენი ეთიკის მიხედვით. ვფიქრობთ, რომ უმნიშვნელოვანესია, კონფიდენციალურობის სამართლებრივი ვალდებულების მიღმა, არაავტორიზებული მესამე პირების შესახებ ინფორმაცია არ გავავრცელოთ.

როგორც ჩვენი ქმედების ნაწილი, ყველა ჩვენმა თანამშრომელმა იცის ამ კონფიდენციალობის პატივისცემა და პროფესიული საიდუმლოების მნიშვნელობა. ჩვენი ქმედებები მოტივირებულია მუდმივი შეხედულების შენარჩუნებით, ჩვენი კლიენტების დასაცავად.

საიტი იყენებს ფუნთუშებს, გვერდების უკეთ მონახულებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ქუქი გამოყენების შესახებ.